درمان زخم سوختگی

آشنایی با سوختگی درجه یک و درمان خانگی آن

زخم سوختگی

یکی از آسیب های متداولی که در خانه ها ایجاد می شود، سوختگی است. سوختگی موجب آسیب دیدگی سلول های پوستی و تخریب آنها می شود. بر حسب میزان تخریب صورت گرفته بر روی پوست، سوختگی به درجات مختلفی همچون سوختگی درجه یک ، سوختگی درجه دو، سوختگی درجه سه و سوختگی درجه چهار تقسیم می شود.

ادامه خواندن
درمان زخم سوختگی

آشنایی با درمان زخم سوختگی

زخم سوختگی

درمان زخم سوختگی یکی از مهم ترین کارهایی است که بعد از سوختگی باید صورت بگیرد. سوختگی به طور کلی به معنای آسیب به پوست بر اثر گرمای شدید یا ارتباط و لمس قیر یا مواد شیمیایی و برقی به می باشد. انواع پانسمان سوختگی وجود دارد که هر یک کاربرد خاص خودش را دارد. در این مطلب در مورد درمان زخم سوختگی مطالبی را بیان می کنیم.

ادامه خواندن