در برخی جراحی ها به ویژه جراحی های بخش شکم و دستگاه گوارش استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب و استریل بسیار مهم است. زیرا این جراحی ها به جراحی های کثیف معروف هستند و در صورتی که رعایت اصول آسپسی انجام نشود و یا تجهیزات مناسب و استاندارد استفاده نشود خطر برزو پریتونیت و حتی مرگ افراد وجود دارد. یکی از این ملزومات جراحی بخش شکم محصولات استومی  می باشد. 

استومی چیست؟
استومی یک  نوع جراحی در ناحیه ابدومن می باشد که در این جراحی لازم است قسمتی از اندام های داخلی بدن مانند: مثانه، روده، و یا معده به سطح شکم آورده شده و یک سری تریتمنت بر روی آنها انجام شود. برای این منظور از محصولات استومی استفاده می شود.