کاربرد محلول شستشوی زخم

زخم ها وآسیب های جسمانی، جراحی ها همگی جز جدا نشدنی زندگی ما هستند. کمتر کسی در زندگی پیدا می شود که در برهه زمانی خاصی با این مشکلات درگیر نبوده باشد. گام نخست برای درمان هر نوع زخمی با هر شدت آسیبی، شستشو و ضدعفونی کردن آن است.

محلول شستشوی زخم در مدل های مختلفی توسط شرکت های سازنده تولید می شوند. هر کدام این محصول ضدعفونی زخم، ویژگی ها، ترکیبات و کاربرد خاص خود را دارند. شستشوی زخم در برخی موارد کاری کاملا تخصصی است. از این رو هنگام خرید این نوع محصولات باید به راهنما و کاربرد آن دقت شود تا متناسب با نوع زخم، محلول ضدعفونی کننده خریداری گردد.

استفاده از محلول شستشوی زخم باعث رطوبت دهی بافت زخم می شود از طرف دیگر بخش های زائد، سلول های مرده و ترشحات عفونی موجود در زخم را تمیز می کند و باعث از بین رفتن میکروب های موجود در زخم می شود. این کار باعث می شود پزشک راحت تر بتواند زخم را بررسی نماید. همچنین روند بهبود زخم نیز تسریع می یابد.

محلول شستشو زخم در انواع مختلفی در بازار موجود است. این محصولات شامل سرم شستشوی معمولی (محلول ایزوتونیک)، آب استریل، پروکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، پاک کننده های تجاری، پوویدون آیدون (بتادین یا (PVP-I) ، سدیم هیپوکلریت و... می شود.